Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika hakkab kehtima alates 15. jaanuarist 2019.

Teie privaatsus on meile oluline. Üldiselt me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega. See hõlmab teavet teie identiteedi ja finantsteabe kohta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie platvormi kasutamise hõlbustamiseks või kui meid sunnitakse seda tegema kohtukutse, kohtumääruse või muu sarnase õigusliku menetluse alusel.

Frontnode'i veebisait ("Frontnode", "meie", "meid" ja "meie", omanikuks Quickbyte Global/Frontnode ) austab ja kaitseb meie veebisaitide külastajate ja meie teenuseid kasutavate klientide privaatsust. Läbipaistvuse tagamiseks kirjeldatakse käesolevas privaatsuspoliitikas meie teabekäitlemise tavasid, kui te kasutate meie omandis olevaid või Frontnode'i veebisaite või mis tahes muid veebisaite, lehekülgi, funktsioone või sisu, mida me omame või haldame (ühiselt "Sait(id)") ja/või nendega seotud teenuseid (edaspidi ühiselt "Teenused").

Palun võtke hetkeks aega, et lugeda käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt läbi. Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusteatise kohta, võtke meiega ühendust läbi meie kontaktlehe kaudu.


Nõustumine privaatsuspoliitikaga

Meie teenustele juurdepääsuga ja nende kasutamisega nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. Kui vajame teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, küsime teie nõusolekut teie isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks, nagu allpool kirjeldatud. Frontnode võib anda täiendavaid "just-in-time" avalikustusi või lisateavet konkreetsete Teenuste andmete kogumise, kasutamise ja jagamise tavade kohta. Need teated võivad täiendada või selgitada Frontnode'i privaatsustavasid või anda teile täiendavaid valikuid selle kohta, kuidas Frontnode teie andmeid töötleb.

Kui te ei nõustu või teile ei meeldi käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes aspekt, peate viivitamatult lõpetama juurdepääsu meie Teenustele või nende kasutamise.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Meie teenustele juurdepääsuga ja nende kasutamisega nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. Kui vajame teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, küsime teie nõusolekut teie isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks, nagu allpool kirjeldatud. Frontnode võib anda täiendavaid "just-in-time" avalikustusi või lisateavet konkreetsete Teenuste andmete kogumise, kasutamise ja jagamise tavade kohta. Need teated võivad täiendada või selgitada Frontnode'i privaatsustavasid või anda teile täiendavaid valikuid selle kohta, kuidas Frontnode teie andmeid töötleb.

Kui te ei nõustu või teile ei meeldi käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes aspekt, peate viivitamatult lõpetama juurdepääsu meie Teenustele või nende kasutamise.

Meie suhe teie ja Frontnode'iga

Meie teenustele juurdepääsuga ja nende kasutamisega nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. Kui vajame teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, küsime teie nõusolekut teie isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks, nagu allpool kirjeldatud. Frontnode võib anda täiendavaid "just-in-time" avalikustusi või lisateavet konkreetsete Teenuste andmete kogumise, kasutamise ja jagamise tavade kohta. Need teated võivad täiendada või selgitada Frontnode'i privaatsustavasid või anda teile täiendavaid valikuid selle kohta, kuidas Frontnode teie andmeid töötleb.

Kui te ei nõustu või teile ei meeldi käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes aspekt, peate viivitamatult lõpetama juurdepääsu meie Teenustele või nende kasutamise.

Kogutud isikuandmed

Me kogume isikuandmeid, et pakkuda teile meie teenuseid. Kui me nõuame kasutajatelt teatud isikuandmeid, siis selle põhjuseks on see, et me oleme seadusega kohustatud neid andmeid koguma või need on vajalikud konkreetsetel eesmärkidel. Kõik andmed, mida te meile esitate, mis ei ole nõutavad, on vabatahtlikud. Te võite vabalt valida, kas anda meile nõutavat liiki isikuandmeid, kuid me ei pruugi olla võimelised teid sama tõhusalt teenindama või teile kõiki meie teenuseid pakkuma, kui te otsustate teatud teavet meiega mitte jagada.

Näiteks kogume isikuandmeid, mis on seadusega nõutavad konto avamiseks, makseviisi lisamiseks või tehingu sooritamiseks. Samuti kogume isikuandmeid, kui kasutate või küsite teavet meie teenuste kohta, tellite turundusteateid, küsite tuge, täidate küsitlusi või registreerute Frontnode'i üritusele. Me võime koguda teilt isikuandmeid ka väljaspool platvormi või väljaspool platvormi, näiteks kui võtate ühendust klienditoega. Me võime kasutada seda teavet koos muude teie kohta kogutud andmetega, nagu on sätestatud käesolevas eeskirjas.

Me kogume järgmist tüüpi teavet: Isikuandmed: Isikuandmed: Täielik nimi, sünniaeg, vanus, rahvus, sugu, allkiri, kommunaalarved, fotod, telefoninumber, kodune aadress ja/või e-posti aadress: Maksukood, passi number, juhiloa andmed, riikliku isikutunnistuse andmed, pildiga isikutunnistuse andmed ja/või viisainfo.Finantsandmed: Pangakonto andmed, maksekaardi põhikonto number (PAN), tehingute ajalugu, kauplemisandmed ja/või maksuandmed.Tehingute andmed: Teave teie poolt meie teenustes tehtud tehingute kohta, näiteks saaja nimi, teie nimi, summa ja/või ajatempel.Töötajate andmed: Kontori asukoht, ametinimetus ja/või rolli kirjeldus.Online-tunnused: Geopositsiooni/jälgimisandmed, brauseri sõrmejälg, operatsioonisüsteem, brauseri nimi ja versioon ja/või isiklikud IP-aadressid.Kasutusandmed: Küsitluste vastused, meie tugimeeskonnale esitatud teave, avalikud sotsiaalvõrgustiku postitused, autentimisandmed, turvaküsimused, kasutaja ID, klikivoo andmed ja muud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast.

Meie peamine eesmärk isikuandmete kogumisel on pakkuda teile turvalist, sujuvat, tõhusat ja kohandatud kasutuskogemust. Üldiselt kasutame isikuandmeid meie teenuste, sisu ja reklaami loomiseks, arendamiseks, käitamiseks, edastamiseks ja parandamiseks ning kahjude ennetamiseks ja pettusevastaseks võitluseks. Me võime seda teavet kasutada järgmistel viisidel:

õigusliku ja regulatiivse vastavuse säilitamine

Mõnede meie põhiteenuste suhtes kehtivad seadused ja määrused, mis nõuavad, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, ametlikke identifitseerimisandmeid, finantsteavet, tehinguandmeid, tööandmeid, veebitunnuseid ja/või kasutusandmeid teatud viisil. Näiteks peab Frontnode tuvastama ja kontrollima meie teenuseid kasutavaid kliente, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid seadusi eri jurisdiktsioonides. Lisaks kasutame kolmandaid osapooli teie isikusamasuse kontrollimiseks, võrreldes teie esitatud isikuandmeid kolmandate osapoolte andmebaaside ja avalike andmetega. Kui taotlete luba oma Frontnode'i kontoga seotud digitaalse valuuta ostu- ja müügilimiidi tõstmiseks, võime nõuda teilt lisateabe esitamist, mida võime kasutada koostöös meie nimel tegutsevate teenusepakkujatega teie isikusamasuse või aadressi kontrollimiseks ja/või riskijuhtimiseks vastavalt kohaldatava õiguse nõuetele. Sellistel eesmärkidel teie isikuandmete töötlemata jätmise tagajärjeks on teie konto sulgemine, kuna me ei saa teenuseid osutada vastavalt õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele.

Et jõustada meie kasutajakokkuleppe ja muude lepingute tingimusi.

Frontnode töötleb väga tundlikku teavet, näiteks teie isiku- ja finantsandmeid, mistõttu on meie ja meie klientide jaoks väga oluline, et me aktiivselt jälgime, uurime, ennetame ja leevendame võimalikku keelatud või ebaseaduslikku tegevust, jõustame meie lepinguid kolmandate osapooltega ja/või rikume meie avaldatud kasutajakokkulepet või muude teenuste lepingut. Lisaks sellele võib meil olla vaja koguda tasusid, mis põhinevad teiepoolsel teenuste kasutamisel. Me kogume teavet teie konto kasutamise kohta ja jälgime tähelepanelikult teie suhtlemist meie Teenustega. Me võime kasutada nendel eesmärkidel kõiki teie Teenuste kaudu kogutud isikuandmeid. Kui teie isikuandmeid ei töödelda sellistel eesmärkidel, on tagajärjeks teie konto sulgemine, kuna me ei saa oma Teenuseid vastavalt meie tingimustele osutada.

Frontnode'i teenuste osutamine

Me töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda teile teenuseid. Näiteks kui soovite osta digitaalset valuutat, vajame teatud teavet, nagu teie isikut tõendavad andmed, kontaktandmed ja makseandmed. Osa sellest teabest saadakse teie digitaalse ID-lahenduse abil. Ilma selliste andmeteta ei saa me teile Teenuseid pakkuda.

Teeninduse kommunikatsiooniteenuse osutamine

Me saadame teile haldus- või kontoga seotud teavet, et hoida teid meie teenustega kursis, teavitada teid asjakohastest turvaprobleemidest või uuendustest või anda muud tehinguga seotud teavet. Ilma selliste teatisteta ei pruugi te olla teadlik olulistest arengutest seoses teie kontoga, mis võivad mõjutada meie teenuste kasutamist.

Klienditeeninduse pakkumine

Me töötleme teie isikuandmeid, kui võtate meiega ühendust, et lahendada küsimusi, vaidlusi, koguda tasusid või lahendada probleeme. Me võime töödelda teie andmeid vastuseks teise kliendi taotlusele, kui see on asjakohane. Ilma teie isikuandmete töötlemiseta sellistel eesmärkidel ei saa me vastata teie taotlustele ja tagada teenuste katkematut kasutamist.

Kvaliteedikontrolli tagamiseks

Me töötleme teie isikuandmeid kvaliteedikontrolli ja töötajate koolitamise eesmärgil, et tagada teile jätkuvalt täpse teabe edastamine. Kui me ei töötle isikuandmeid kvaliteedikontrolli eesmärgil, võib teil tekkida Teenustes probleeme, näiteks ebatäpseid tehingukirjeid või muid katkestusi. Sellise töötlemise aluseks on vajadus täita meie lepingulisi kohustusi teie ees.

Platvormi, võrgu- ja infoturbe tagamine

Me töötleme teie isikuandmeid turvalisuse suurendamiseks, isikusamasuse või teenustele juurdepääsu jälgimiseks ja kontrollimiseks, rämpsposti või muu pahavara või turvariskide vastu võitlemiseks ning kohaldatavate turvaseaduste ja -eeskirjade täitmiseks. Internetist lähtuvad ohud arenevad pidevalt, mistõttu on veelgi olulisem, et meil oleks täpne ja ajakohane teave meie teenuste kasutamise kohta. Ilma teie isikuandmete töötlemiseta ei pruugi me olla võimelised tagama meie teenuste turvalisust.

Teadus- ja arendustegevuse eesmärgil

Me töötleme teie isikuandmeid, et paremini mõista, kuidas te kasutate ja suhtlete Frontnode'i teenustega. Lisaks kasutame sellist teavet Frontnode'i teenuste ning meie veebisaidi ja rakenduste sisu ja kujunduse kohandamiseks, mõõtmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks. Ilma sellise töötlemiseta ei saa me tagada, et saate meie Teenuseid jätkuvalt kasutada. Sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

Et parandada oma veebisaidi kogemust

Me töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda personaalset kasutuskogemust ja rakendada teie soovitud eelistusi. Näiteks võite anda meile juurdepääsu teatavatele kolmandate isikute poolt salvestatud isikuandmetele. Ilma sellise töötlemiseta ei pruugi me olla võimelised tagama, et saate jätkuvalt kasutada osa või kõiki meie teenuseid.

Ettevõtete omandamise, ühinemise või tehingute hõlbustamiseks

Me võime töödelda mis tahes teavet teie konto ja meie teenuste kasutamise kohta, mis on vajalik ettevõtte omandamise, ühinemise või muude ettevõtte tehingutega seoses. Teil on võimalus oma konto sulgeda, kui te ei soovi, et teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel töödeldakse.

Osaleda turundustegevuses

Teie suhtlemissoovituste alusel võime saata teile turundussõnumeid, et teavitada teid meie üritustest või meie partnerüritustest, pakkuda sihipärast turundust ja pakkuda teile reklaampakkumisi vastavalt teie suhtlemissoovitustele. Turundussõnumite edastamiseks kasutame teavet meie teenuste kasutamise kohta ja teie kontaktandmeid. Võite igal ajal meie turundussõnumitest loobuda.

Me ei kasuta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta muudel eesmärkidel kui need, mille oleme teile avaldanud. Aeg-ajalt võime küsida teie luba, et lubaksime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega. Te võite keelduda oma isikuandmete jagamisest kolmandate isikutega või lubada meil kasutada teie isikuandmeid mis tahes eesmärgil, mis ei ole kooskõlas eesmärkidega, milleks me neid algselt kogusime või milleks me hiljem teie loa saime. Kui te otsustate oma isikuandmete kasutamist piirata, ei pruugi teatud funktsioonid või Frontnode'i teenused teile kättesaadavad olla.

Me ei kasuta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta muudel eesmärkidel kui need, mille oleme teile avaldanud. See hõlmab ka teie krüptoraha- või finantsandmeid, näiteks teavet teie rahakoti aadressi(de), tehingute, ostu- või müügikorralduste jne kohta, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas kehtiv kohtukutse, kohtumäärus või sarnane õiguslik menetlus.

Osta Bitcoini täna koos Frontnode kaudu

Hangi endale tasuta Bitcoini rahakott. Ostke hõlpsasti Bitcoini VISA või Mastercardiga ja kasutage Bitcoini kogu internetis.