Tagasimakse/ tühistamispoliitika

1. Sissejuhatus

Quickbyte Global OÜ, mis tegutseb ka Frontnode nime all, on Eesti seaduste alusel asutatud äriühing, mille registrijärgne asukoht on Eesti, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 82, 10112. Käesolevad tagasimakse- ja tühistamispõhimõtted kehtivad kõigile Frontnode'i platvormi kasutajatele ning neid tuleb lugeda ja mõista koos Frontnode'i üldiste kasutustingimustega.

2. Teiepoolne tühistamine

Üldiselt võivad Bitcoini tehingud olla pöördumatud ja seega ei pruugi pettusest või juhuslikest tehingutest või valedest rahakoti aadressidest tingitud kahjusid olla võimalik tagasi saada. Te tunnistate, et kõik krüptovaluuta ostud ja müügid Frontnode'is, olenemata sellest, kas need on lõpetatud või pooleliolevad, on lõplikud. Tehingud ei kuulu tagastamisele, on tagasivõtmatud ja neid ei saa pärast lõpetamist muuta.

Selle põhjuseks on see, et krüptovaluuta kursid kõiguvad pidevalt. Seega muutub Frontnode'ist ostetud või müüdud krüptovaluuta väärtus hetkega pärast ostu või müüki.

Vajutades Frontnode'i veebisaidil nupule "Osta" või "Müü", tunnistate, et ELi tarbijakaitse direktiivi (tuntud kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta) ei kohaldata finantsteenuse lepingute suhtes, nagu need, mida Frontnode pakub.

3. Tagasimaksed

Kui te otsustate ümber mõelda ja soovite Frontnode'ilt ostetud krüptovaluuta tagastada, on Frontnode'il võimalik omal äranägemisel osta see teilt tagasi, võttes aluseks kehtiva turukursi, millest on maha arvatud tehingu eest makstav teenustasu. Selleks võtke Frontnode'iga ühendust e-posti aadressil support@frontnode.com.

Eespool öeldu kehtib mutatis mutandis ka juhul, kui te müüsite Frontnode'ile krüptovaluutat ja soovite seda tagasi osta, millisel juhul on Frontnode'il võimalik oma äranägemise järgi müüa seda teile praeguse turukursi alusel, millele lisandub tehingu eest makstav teenustasu.

4. Tühistamine Frontnode'i poolt

Harvadel juhtudel, näiteks kui (i) teie esitatud KYC-dokumendid osutuvad võltsitudeks; (ii) kui te jagate oma konto sisselogimisandmeid kolmanda osapoolega või (iii) kui me kahtlustame teie kontoga seotud ebaseaduslikku tegevust, jätab Frontnode endale õiguse tühistada kõik teie poolt Frontnode'i platvormil tehtud tellimused.
Juhul kui Frontnode tühistab teie tellimuse ja kui Frontnode on juba saanud teilt raha seoses tellimusega, tagastab Frontnode vastavalt kehtivatele Eesti seadustele ja eeskirjadele teile selle raha.

Selline tagasimakse tehakse samasse allikasse, kust need pärinevad, pärast seda, kui sellest on maha arvatud kõik kulud, mida Frontnode seoses sellise ülekandega kannab, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik ülekandetasud, valuutavahetustasud ja/või maksetöötlustasud.

Teie raha võib Frontnode'i äranägemisel tagastada mõnda teise allikasse, mille saajaks olete teie, kui te esitate meile vajalikud dokumendid ja andmed, mis tõendavad, et konto, millele raha tagastamist taotletakse, kuulub teile.

5. AML, CTF ja keeldumisõigus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade (AML ja CTF) või muude eeskirjade järgimiseks ja keelatud käitumise vältimiseks võib Frontnode kontrollida kõiki makseid ja teavet, mis on seotud eespool nimetatud tagasimaksega. Sellisel juhul võib Frontnode nõuda teilt omal äranägemisel teatud dokumentide ja teabe esitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikut tõendavad dokumendid, krediitkaardi või pangaandmete koopia ja/või mis tahes muu tõend, mis on vajalik tagasimakse mõjutamiseks.

Kui te ei esita asjakohaseid dokumente või teavet või kui tekib kahtlus esitatud dokumentide ja teabe autentsuses, on Frontnode'il õigus peatada tagasimakse protsess, kuni te võtate nõutud asjakohased meetmed.

Olenemata ülaltoodust, jätab Frontnode endale õiguse tühistada teie tellimus ilma tagasimakseta või keelduda tagasimaksetaotluse esitamisest, kui ta kahtlustab, et olete või olete seotud pettuse või ebaseadusliku tegevusega või olete mingil viisil sellega seotud.

Tagasimakseid töödeldakse ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tellimuse tühistamisest, arvestades eespool sätestatud nõudeid ja tingimusel, et te ei esita Frontnode'ile tagasimakse töötlemiseks vajalikku teavet ja/või dokumente.

Garantiid

Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, ei anna Frontnode garantiid ega kinnitusi toote või teenuse turustatavuse, sobivuse, töövõime või muu garantii kohta, mis puudutab Frontnode'ilt või Frontnode'i kaudu ostetud tooteid või teenuseid.

Käesoleva poliitika muudatused

Tagasimakse- ja tühistamispoliitika tingimused võivad muutuda. Mis tahes muudatuste korral uuendab Frontnode poliitikaid veebis. Muudatused hakkavad kehtima pärast seda, kui Frontnode on need muudatused teinud.

Kui te ei soovi nõustuda muudetud tagasimakse- ja tühistamispoliitikaga, ei saa te jätkata Frontnode'i platvormi kasutamist oma krüptovaluuta ostude tegemiseks. Kui jätkate platvormi kasutamist ka pärast muudatuste jõustumise kuupäeva, on teie Frontnode'i kasutamine seotud uue tagasimakse- ja tühistamispoliitikaga.

Osta Bitcoini täna koos Frontnode kaudu

Hangi endale tasuta Bitcoini rahakott. Ostke hõlpsasti Bitcoini VISA või Mastercardiga ja kasutage Bitcoini kogu internetis.