Tingimused

See on leping teie ja Frontnode'i vahel. Frontnode'i haldab Quickbyte Global OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 82, 10112, Eesti, reg. nr. 14746140, litsentsi nr: FVT000004.

Viited käesolevas lepingus "Frontnode", "meie", "meie" või "meid" on viited ettevõttele Frontnode ja selle veebisaidile ning viited "teie" või "teie" on viited isikule, kellega Frontnode sõlmib käesoleva lepingu.

Registreerudes konto kasutamiseks Frontnode'i või mõne meie seotud veebisaidi, API või mobiilirakenduse (ühiselt "Frontnode'i sait") kaudu, nõustute, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute kõigi käesolevas lepingus sisalduvate tingimustega, samuti meie üldise riskide avalikustamise, privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga.

Te peaksite olema teadlikud, et digitaalsete valuutadega kauplemisel või nende hoidmisel võib olla märkimisväärne kahjurisk. Digitaalvaluutateenuseid ei reguleeri praegu Financial Conduct Authority või mõni muu reguleeriv asutus. Seetõttu peaksite hoolikalt kaaluma, kas digitaalsete valuutadega kauplemine või nende hoidmine on teie finantsseisundit arvestades teie jaoks sobiv.

1. Frontnode teenused

1.1. Abikõlblikkus. Frontnode'i teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

Teie õigus pääseda ligi teatud Frontnode'i teenustele sõltub ka sellest, millises riigis te elate.

1.2. Digitaalvaluuta teenused. Frontnode pakub teile järgmisi teenuseid ("Digitaalvaluuta teenused"):

 • Üks või mitu hostitud digitaalse valuuta rahakotti, mis võimaldavad teil säilitada, jälgida, üle kanda ja hallata teatud toetatud digitaalvaluutade, näiteks Bitcoini, saldosid (vastavalt "digitaalse valuuta rahakott" ja "digitaalne valuuta");
 • Digitaalvaluuta vahetusteenus, mis võimaldab teil saada hindu oma digitaalvaluutade ostu ja müügi eest ("DC Exchange");
 • Digitaalvaluuta konverteerimisteenus, mis võimaldab teil osta ja müüa Digitaalvaluutasid Frontnode'iga tehtavates tehingutes ("konverteerimisteenused").

1.3. Tasud: Täielik loetelu Frontnode'i tasudest on leitav hinnakujunduse ja tasude avalikustamise lehel.

2. Frontnode'i kontod ja juurdepääs

2.1. Frontnode'i konto registreerimine. Frontnode'i teenuste kasutamiseks peate registreerima Frontnode'i konto, logides sisse oma digitaalse ID-lahenduse abil, esitades oma nime, e-posti aadressi ja parooli ning nõustudes käesoleva lepingu tingimustega ja meie privaatsuspoliitikaga. Me võime omal äranägemisel keelduda teile Frontnode'i konto avamisest või piirata teie Frontnode'i kontode arvu.

2.2. Identiteedi kontrollimine. Te nõustute andma meile teavet, mida me küsime isikusamasuse kontrollimiseks ja rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või muu finantskuritegevuse avastamiseks, ning lubate meil sellist teavet registreerida. Te peate enne Frontnode'i teenuste kasutamise lubamist läbima teatud kontrollimenetlused ning teie juurdepääsu ühele või mitmele Frontnode'i teenusele ja teie Frontnode'i teenuste kasutamise piiranguid võidakse jooksvalt kogutud teabe tulemusena muuta. Meilt küsitav teave võib sisaldada teatud isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, sünniaega, maksukohustuslase identifitseerimisnumbrit, valitsuse identifitseerimisnumbrit ja teavet teie pangakonto kohta (näiteks panga nimi, kontotüüp, marsruutimisnumber ja kontonumber). Selle või mis tahes muu nõutava teabe esitamisel kinnitate, et see teave on täpne ja autentne. Te nõustute meid kursis hoidma, kui mõni teie poolt esitatud teave muutub.

Te volitate meid tegema otse või kolmandate isikute kaudu järelepärimisi, mida peame vajalikuks teie isikusamasuse kontrollimiseks või teie ja/või meie kaitsmiseks pettuse või muu finantskuritegevuse eest, ning võtma meetmeid, mida me selliste järelepärimiste tulemuste põhjal põhjendatult vajalikuks peame. Selliste päringute tegemisel tunnistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse avaldada krediidiinfo ja pettuste või finantskuritegude ennetamise agentuuridele ning et need agentuurid võivad meie päringutele täies ulatuses vastata.

Lisaks võime nõuda, et ootaksite pärast tehingu sooritamist teatud aja, enne kui lubame teil kasutada Frontnode'i teenuseid edasi ja/või enne kui lubame teil teha tehinguid, mis ületavad teatud mahupiiranguid. See hõlmab teie traadita sideoperaatori (mis tahes kaubamärgiga traadita sideoperaator) volitamist kasutama teie mobiiltelefoni numbrit, nime, aadressi, e-posti aadressi, võrgu staatust, kliendi tüüpi, kliendi rolli, arvelduse tüüpi, mobiilseadme identifikaatorit (IMSI ja IMEI) ja muid abonendi staatuse andmeid, kui need on kättesaadavad, üksnes selleks, et võimaldada teie identiteedi kontrollimist ja võrrelda teie poolt Frontnode'ile esitatud teavet teie traadita sideoperaatori konto profiili teabega ärisuhte kestel. Frontnode rakendab ranget kliendi sõelumisprotsessi, sealhulgas kontrollib kliendi PEP (poliitiliselt eksponeeritud isiku) ja sanktsioonide nimekirja staatust. Seda tehakse nii sisemiste menetluste kui ka väliste kolmandate osapoolte kaudu. Selliseid kontrolle võib teostada registreerimisel ja seejärel perioodiliselt.

Kui teil ei ole Frontnode'is ühtegi fiat- või krüptosaldot või kui otsustate oma konto sulgeda, lõpetatakse klientide sõelumiskontrollid. Kõik eespool nimetatud toimingud võib teostada käsitsi või automaatselt, sõltuvalt konkreetsetest kontrollinõuetest, mille Frontnode on kindlaks määranud.

2.3 Juurdepääs. Frontnode'i teenustele juurdepääsuks peavad teil olema vajalikud seadmed (näiteks nutitelefon või tahvelarvuti) ja nendega seotud telekommunikatsiooniteenuse tellimused, et pääseda Internetti. Frontnode'i teenustele saab juurdepääsu otse Frontnode'i veebisaidi kaudu.

3. Makseteenused

3.1. Digitaalse valuuta ostmine. Digitaalse valuuta ostmiseks peate järgima Frontnode'i veebisaidil olevaid asjakohaseid juhiseid. Digitaalse valuuta ostmine peaks toimuma sellel tööpäeval, mil me saame teie juhised.

3.2. Juhiste saamine. Kui me saame teilt juhised digitaalse valuuta ostmiseks muul kui tööpäeval või pärast kella 16:30 (Kesk-Euroopa aeg GMT +1) tööpäeval, võime neid juhiseid käsitleda nii, nagu oleksime need saanud järgmisel tööpäeval.

3.3 Kontoteave. Saate Frontnode'i veebisaidi kaudu näha oma rahakoti saldot ja tehinguajalugu, sealhulgas (i) iga digitaalse valuuta ostu summa (ja valuuta), (ii) viide maksja ja/või saaja identifitseerimiseks (vastavalt vajadusele), (iii) kõik tasud (sealhulgas tasude jaotus), (iv) kui on toimunud valuutavahetus, vahetuskurss ja summa (uues vääringus) pärast vahetust (kui te olete maksja) või summa (algses vääringus) enne vahetust (kui te olete makse saaja) ning (v) iga digitaalse valuuta ostu deebet- või krediteerimispäev (vastavalt vajadusele).

3.4. Krüptovaluutade lunastamine. Võite igal ajal lunastada kõik või osa oma rahakotis hoitavatest krüptovaluutadest, valides Frontnode'i veebisaidil vastava võimaluse ja järgides juhiseid. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kantakse raha üle pangakontole, mille olete meil registreerinud.

Kui käesolev leping lõpetatakse, lunastame kõik teie Frontnode Walletis allesjäänud vahendid ja kanname need üle pangakontole, mille olete meil registreerinud.

Enne raha väljavõtmist teie rahakotist võime teostada kontrolle pettuse, rahapesu, terrorismi rahastamise ja muude finantskuritegude ennetamiseks. See võib tähendada, et raha väljavõtmine võib olla takistatud või viibida.

3.5. Autoriseerimata ja ebaõiged tehingud. Kui ostate, müüte või kannate digitaalset valuutat teie volitusi kasutades, eeldame, et olete sellise tehingu heaks kiitnud, kui te ei teata meile vastupidist.

Kui te arvate, et te ei andnud luba teatud tehingule või et tehing on tehtud valesti, peate meiega ühendust võtma võimalikult kiiresti ja igal juhul mitte hiljem kui 13 kuud pärast asjaomase tehingu toimumist. On oluline, et te kontrolliksite regulaarselt oma rahakoti saldot ja tehinguajalugu, et tagada, et kõik volitamata või ebaõiged tehingud tuvastatakse ja meile esimesel võimalusel teatatakse. Me ei vastuta autoriseerimata või ebaõigete tehingute eest, kui te ei ole meid sellest vastavalt käesolevale jaotisele teavitanud.

3.6. Tagastamisõigused. Kui toimub volitamata tehing, tagastame teile selle tehingu summa ühe tööpäeva jooksul ja taastame teie rahakoti sellesse seisundisse, kus see oleks olnud, kui volitamata tehingut ei oleks toimunud. Üldiselt ei vastuta te kahjude eest, mis on tekkinud pärast seda, kui olete meid teavitanud oma rahakoti omavolilisest kasutamisest või kui me ei ole mingil ajal andnud teile vahendeid, et meid teavitada; siiski:

Kui te olete pettur või jätate tahtlikult või hooletusest täitmata oma käesolevast lepingust tulenevad kohustused, vastutate te kõigi sellest tulenevate kahjude eest, mida te või meie oleme kandnud.

Kui meie ja teie vahel tekib vaidlus seoses volitamata tehinguga, võime vaidluse lahendamise ajaks teie rahakotti ajutiselt krediteerida. Kui me otsustame, et tehing oli lubatud, võime selle krediteerimise tühistada ja parandada rahakoti väljavõttel tehtud vead ilma teid eelnevalt teavitamata.

Kui tehing on tehtud valesti (nt meie vea tõttu), tagastame teile selle tehingu summa viivitamata ja taastame teie rahakoti sellesse seisundisse, kus see oleks olnud, kui tehingut ei oleks toimunud, kuigi püüame teile võimaluse korral mõistliku aja jooksul sellest teatada. Samuti tasume kõik kulud, mille eest me vastutame, ja kõik intressid, mida te tõendatult pidite maksma ebaõige või mittetäieliku tehingu tõttu.

Sõltumata meie vastutusest püüame teie taotlusel tasuta jälgida teie poolt algatatud ebaõiget või mittetäielikku tehingut. Me ei saa siiski garanteerida, et suudame selliseid tehinguid jälgida.

3.7. Reguleeritud kolmandate isikute määramine. Te võite määrata oma rahakotile juurdepääsu nõuetekohaselt reguleeritud kolmandatele isikutele. Kui te seda teete, peate olema teadlik, et sellise juurdepääsu tõttu võib see kolmas isik pääseda ligi teie tehingu- ja muudele andmetele ja/või algatada ülekandeid teie rahakotist.

3.8. Reguleeritud kolmandate isikutega tehingutest keeldumine. Me võime keelduda juurdepääsu andmisest reguleeritud kolmandatele isikutele objektiivselt põhjendatud ja nõuetekohaselt tõendatud põhjustel, mis on seotud loata või pettusega teie rahakotile. Sellisel juhul, kui kohaldatavad seadused seda ei keela, teavitame teid sellest, et kolmanda osapoole juurdepääs on keelatud, ning esitame põhjused, miks. Me lubame juurdepääsu uuesti, kui oleme veendunud, et juurdepääsust keeldumise põhjuseid enam ei ole.

3.9. Nõusolek teie isikuandmetele juurdepääsuks, nende töötlemiseks ja säilitamiseks. Te annate oma selgesõnalise nõusoleku, et me pääseme ligi teie poolt meile esitatud isikuandmetele, töötleme neid ja säilitame neid, et me saaksime pakkuda teile makseteenuseid. See nõusolek ei ole seotud ega mõjuta meie või teie õigusi või kohustusi, mis on kooskõlas andmekaitseseadustega ja -määrustega. Te võite oma nõusoleku teile maksetöötlusteenuste osutamiseks igal ajal tagasi võtta, sulgedes oma konto meil. Me võime siiski säilitada ja jätkata teie isikuandmete töötlemist muudel eesmärkidel.

Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja millised õigused teil sellega seoses on, leiate jaotisest 10 (Andmekaitse) ja meie privaatsuspoliitikast.

4. Digitaalse valuuta teenused

4.1. Üldiselt. Teie digitaalse valuuta rahakott võimaldab teil osta ja müüa ning saata digitaalset valuutat kolmandatele isikutele ja taotleda, vastu võtta ja säilitada digitaalset valuutat kolmandatelt isikutelt, andes juhiseid Frontnode'i veebisaidi kaudu (iga selline tehing on "digitaalse valuuta tehing").

4.2. Digitaalse valuuta tehingud. Me töötleme digitaalse valuuta tehinguid vastavalt teie poolt saadud juhistele. Te peaksite enne meile juhiste esitamist kontrollima kogu tehingu teavet. Me ei garanteeri ühegi kasutaja, saaja, taotluse saaja või muu osapoole isikusamasust. Digitaalvaluutatehinguid ei saa tagasi pöörata, kui need on edastatud vastavasse digitaalvaluutavõrku.

Kui algatate digitaalse valuuta tehingu, sisestades saaja e-posti aadressi ja saajal ei ole olemasolevat Frontnode'i kontot, kutsume saajat üles Frontnode'i konto avama. Kui saaja ei ava Frontnode'i kontot 30 päeva jooksul, tagastame asjaomase digitaalse valuuta teie digitaalse valuuta rahakotti.

Pärast digitaalvaluutavõrgule esitamist on digitaalvaluutatehing teatud aja jooksul kinnitamata, kuni digitaalvaluutavõrk kinnitab tehingu piisavalt. Digitaalvaluutatehing ei ole lõpule viidud, kui see on ootel. Ootel olevas olekus oleva digitaalse valuutatehinguga seotud digitaalne valuuta tähistatakse vastavalt ja seda ei lisata teie digitaalse valuuta rahakoti saldosse ega ole saadaval digitaalse valuutatehingu tegemiseks.

Me võime võtta võrgutasu (kaevandamistasu) digitaalse valuuta tehingu töötlemiseks teie nimel. Me arvutame võrgutasu oma äranägemise järgi, kuigi teavitame teid alati võrgutasust enne või ajal, mil te lubate digitaalse valuuta tehingu. Frontnode'i tasude täieliku loetelu leiate meie hinnakujunduse ja tasude avalikustamise lehelt.

Me võime keelduda mis tahes poolelioleva digitaalse valuuta tehingu töötlemisest või tühistamisest, kui seda nõuab seadus või mis tahes kohus või muu asutus, mille alluvuses Frontnode on mis tahes jurisdiktsioonis.

4.3. Toetatud digitaalsed valuutad. Meie digitaalse valuuta teenused on saadaval ainult seoses nende digitaalsete valuutadega, mida Frontnode toetab, ja see võib aeg-ajalt muutuda. Mitte mingil juhul ei tohiks te üritada kasutada oma digitaalse valuuta rahakotti, et salvestada, saata, taotleda või vastu võtta digitaalseid valuutasid mis tahes kujul, mida me ei toeta (kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi, et aidata teil liigutada või müüa digitaalset valuutat, mida me enam ei toeta). Me ei võta mingit vastutust ega kohustust seoses katsetega kasutada teie digitaalse valuuta rahakotti digitaalsete valuutade jaoks, mida me ei toeta.

4.4. Digitaalvaluuta säilitamise ja edastamise viivitused. Me hoiame turvaliselt digitaalse valuuta privaatvõtmeid, mille abil saate turvaliselt heaks kiita digitaalse valuuta tehingu. Me hoiame turvaliselt meie kontrolli all olevaid privaatvõtmeid nii veebipõhise kui ka võrguühenduseta hoiustamise kombinatsioonis. Selle tulemusena võib meil olla vajalik otsida teatud teavet offline-varudest, et hõlbustada digitaalse valuuta tehingut vastavalt teie juhistele, ja te tunnistate, et see võib lükata digitaalse valuuta tehingu algatamist või krediteerimist.

4.5. Kolmandate isikute maksed. Me ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute (sealhulgas teiste Frontnode'i digitaalvaluutateenuste kasutajate) poolt ostetud või müüdud kaupade või teenuste kohaletoimetamise, kvaliteedi, ohutuse, seaduslikkuse või mis tahes muu aspekti eest. Me ei vastuta selle eest, et kolmanda osapoole ostja või müüja, kellega te sooritate tehingu, viiks tehingu lõpule või oleks selleks volitatud. Kui teil tekib probleem mis tahes kaupade või teenustega, mis on ostetud või müüdud kolmandalt osapoolelt, kasutades Frontnode'i digitaalse valuuta teenuseid kasutades üle kantud digitaalset valuutat, või kui teil tekib vaidlus sellise kolmanda osapoolega, peaksite lahendama vaidluse otse selle kolmanda osapoolega. Kui te usute, et kolmas osapool on käitunud petturlikult, eksitavalt või ebasobivalt, või kui te ei suuda vaidlust kolmanda osapoolega adekvaatselt lahendada, võite teavitada Frontnode'i kliendituge, et me saaksime kaaluda, milliseid meetmeid võtta, kui see on vajalik.

4.6. Frontnode Vaults. Te võite kasutada Frontnode Vault'i digitaalse valuuta säilitamiseks ja väljavõtteperioodide seadmiseks.

4.7 Täiustatud protokollid. Kui Frontnode'i veebisaidil või muudes Frontnode'i ametlikes avalikes avaldustes ei ole sellest eraldi teatatud, ei toeta me metamünte, värvilisi münte, külgahelaid ega muid tuletatud, täiustatud või võltsitud protokolle, märke või münte, mis täiendavad meie poolt toetatavat digitaalset valuutat või on sellega koostoimes (ühiselt "täiustatud protokollid"). Te ei tohiks kasutada oma Frontnode'i kontot selleks, et püüda vastu võtta, taotleda, saata, salvestada või teha mis tahes muud tüüpi tehinguid, mis hõlmavad täiustatud protokolli. Meie platvorm ei ole seadistatud täiustatud protokollide tehingute tuvastamiseks ja/või kaitsmiseks. Te tunnistate ja nõustute, et me ei kanna mingit vastutust toetamata täiustatud protokollide eest.

4.8. Arveldusmärgid. Turvalisuse, tasude optimeerimise või sarnastel eesmärkidel jätab Frontnode endale õiguse esindada toetatavate digitaalsete vääringute ostu ja kliendi omandit sisemiste arveldustähistega. Sellised märgid likvideeritakse Frontnode'i platvormist väljapoole ülekandmisel.

5. Digitaalne valuutavahetus Teenused

5.1. Üldine. Digitaalse valuuta vahetamise teenus võimaldab teil osta digitaalset valuutat, kasutades keskpanga poolt välja antud valuutat (näiteks EUR), mida Frontnode toetab. Vastupidi, kui te müüte digitaalset valuutat, võite valida, kas soovite vastu võtta keskpanga poolt emiteeritud valuutat (näiteks EUR), mida Frontnode toetab.

5.2. Tehingud. Te võite osta toetatud digitaalset valuutat, kasutades VISA/Mastercard'i. Kuigi me püüame teile Digitaalne Valuuta võimalikult kiiresti kätte toimetada, võidakse teie VISA/Mastercard-kaardilt raha maha võtta enne, kui Digitaalne Valuuta teie Digitaalse Valuuta rahakotti jõuab.

Võite müüa Digitaalset Valuutat raha vastu. Te volitate meid krediteerima oma VISA/Mastercard-kaarti või vastavat pangakontot vastava rahasummaga.

5.3. Tehingu täitmine. Me teeme kõik endast oleneva, et täita kõik digitaalse valuuta ostud, kuid mõnel juhul ei pruugi see olla võimalik. Sellisel juhul teavitame teid sellest ja küsime teie nõusolekut, et teha uus ostukatse kehtiva vahetuskursiga (nagu on määratletud allpool).

5.4. Makseviiside kättesaadavus. Makseviisi kättesaadavus sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas näiteks teie asukohast, meile esitatud identifitseerimisandmetest ja kolmandate osapoolte maksetöötlejate kehtestatud piirangutest.

5.5. Konversioonitasud. Iga digitaalse valuuta ostu või müügi eest tuleb maksta tasu ("konverteerimistasu"). Kohaldatav konverteerimistasu kuvatakse teile Frontnode'i veebisaidil enne iga tehingut ja see on märgitud igas teile väljastatavas kviitungis. Me võime igal ajal muuta oma konverteerimistasusid. Me ei töötle tehingut, kui konverteerimistasu ja muud seotud tasud ületavad kokku teie tehingu väärtuse. Frontnode'i tasude täieliku loetelu leiate meie hinnakujunduse ja tasude avalikustamise leheküljelt.

5.6. Vahetuskursid. Iga digitaalse valuuta ostu või müügi puhul kehtib ka Frontnode'i "vahetuskurss" antud tehingu jaoks. "Vahetuskurss" tähendab antud toetatava Digitaalse Valuuta hinda keskpanga emiteeritud valuutas, nagu see on noteeritud Frontnode'i veebisaidil. Vahetuskurss on märgitud kas "Ostuhinnana" või "Müügihinnana", mis on vastavalt hind, millega te võite osta või müüa Digitaalset Valuutat. Te tunnistate, et ostuhinna vahetuskurss ei pruugi igal ajahetkel olla sama kui müügihinna vahetuskurss ning et me võime lisada noteeritud vahetuskursile marginaali või "hinnavahe". Te nõustute aktsepteerima vahetuskurssi, kui lubate tehingu sooritada. Rohkem teavet Frontnode'i vahetuskursside kohta saate meie hinnakujunduse ja tasude avalikustamise lehel.

Me ei garanteeri ühegi vahetuskursi kättesaadavust. Me ei garanteeri, et teil on võimalik osta ja/või müüa oma digitaalset valuutat avatud turul mis tahes kindla hinnaga või ajal.

5.7. Lubade andmine, tühistamine, tühistamine. Vajutades Frontnode'i veebisaidil nupule "Osta" või "Müü", annate Frontnode'ile loa algatada tehing märgitud ostu- või müügihinnaga ning nõustute kõigi sellega seotud konverteerimis- ja vahetustasudega. Te ei saa tühistada, tühistada ega muuta ühtegi tehingut, mis on märgitud lõpetatuks või pooleliolevaks. Kui teie makse ei õnnestu või kui teie makseviisil ei ole piisavalt vahendeid, lubate meil omal äranägemisel kas tehingu tühistada või debiteerida teie muud makseviisid, sealhulgas teie rahakoti ja/või digitaalse valuuta rahakoti saldod, mis tahes summas, mis on vajalik tehingu lõpuleviimiseks. Te vastutate piisava saldo ja/või piisavate krediidilimiitide säilitamise eest, et vältida arvelduslaenu ületamist, ebapiisavaid vahendeid või sarnaseid tasusid, mida teie makseteenuse pakkuja nõuab.

6. Tehingu piirmäärad ja tõhustatud hoolsuskohustuse täitmine

6.1. Tehingute piirmäärad. Kõikide Frontnode'i teenuste kasutamise suhtes kehtib piirang, mis puudutab tehingute või ülekannete mahtu, mida te võite teatud ajavahemiku jooksul (nt päevas) teha.

6.2 Tõhustatud hoolsuskohustus. Võime nõuda, et esitate enda või oma ettevõtte kohta lisateavet, esitate dokumente ja korraldate kohtumisi Frontnode'i töötajatega (selline protsess on "tõhustatud hoolsuskohustuse analüüs" (Enhanced Due Diligence)). See võib hõlmata vajaduse korral teie deebet- või krediitkaardi või passi skaneeritud koopia nõudmist. Me esitame selle taotluse, kui olete ostnud rohkem kui 5.000 eurot päevas või 50.000 eurot kuus. Me jätame endale õiguse nõuda teilt sellise tõhustatud hoolsuskontrolliga seotud kulusid ja tasusid, kuigi kui me kavatseme seda teha, teavitame teid sellest eelnevalt. Me võime oma äranägemise järgi keelduda teie limiitide tõstmisest või vähendada teie limiite hilisemal ajal, isegi kui olete läbinud tõhustatud hoolsuskontrolli.

7. Peatamine, lõpetamine ja tühistamine

7.1 Peatamine, lõpetamine ja tühistamine. Me võime: (a) keelduda teie poolt volitatud tehingu lõpuleviimisest või blokeerida, tühistada või tühistada (b) peatada, piirata või lõpetada teie juurdepääsu mis tahes või kõigile Frontnode'i teenustele ja/või (c) deaktiveerida või tühistada teie Frontnode'i konto viivitamatult mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui:

 • Meie mõistliku arvamuse kohaselt nõutakse meilt seda kohaldatava seaduse või mis tahes kohtu või muu asutuse poolt, mille alluvuses me oleme mis tahes jurisdiktsioonis;
 • Me kahtlustame teid põhjendatult käesoleva lepingu rikkumises;
 • Me kahtlustame põhjendatult, et olete rikkunud meie käitumispoliitikat või meie Keelatud kasutamise, Keelatud äritegevuse ja tingimusliku kasutamise poliitikat;
 • Meil on kahtlusi, et tehing on vigane või teie Frontnode'i konto turvalisus või me kahtlustame, et Frontnode'i teenuseid kasutatakse pettuse või volitamata viisil;
 • Me kahtlustame rahapesu, terrorismi rahastamist, pettust või muud finantskuritegu;
 • Kui teie krediit- või deebetkaardi või mõne muu kehtiva makseviisi, mis on seotud teie digitaalse valuutakoti rahakotiga, kasutamine keeldub;
 • teie Frontnode'i konto kasutamine on seotud mis tahes poolelioleva kohtuvaidluse, uurimise või riikliku menetlusega ja/või me tajume teie konto tegevusega seotud juriidilise või regulatiivse mittevastavuse kõrgendatud riski; ja/või / või
 • Te võtate kasutusele mis tahes meetmeid, mis võivad meie kontrollidest kõrvale hoida, nagu näiteks mitme Frontnode'i konto avamine või meie poolt aeg-ajalt pakutavate kampaaniate kuritarvitamine.

Samuti võime keelduda teie poolt volitatud tehingu lõpuleviimisest, kui tehingu ja (vajaduse korral) sellega seotud tasude katmiseks ei ole piisavalt vahendeid, kui me saame tehingust teate.

Kui me keeldume tehingu lõpuleviimisest ja/või peatame või sulgeme teie Frontnode'i konto või lõpetame teie Frontnode'i teenuste kasutamise sel viisil, teavitame teid (kui see ei ole meie jaoks ebaseaduslik) oma tegevusest ja keeldumise, peatamise või sulgemise põhjustest ning vajaduse korral ka keeldumise, peatamise või sulgemise põhjustanud faktiliste vigade parandamise menetlusest. Kui me keeldume tehingu lõpuleviimisest ja/või peatame teie Frontnode'i konto, tühistame peatamise niipea kui võimalik, kui keeldumise ja/või peatamise põhjuseid enam ei ole. Siiski ei ole me kohustatud lubama teil tehingut uuesti teha sama hinnaga või samadel tingimustel kui peatatud, tühistatud või tühistatud tehing.

Me võime peatada, piirata või lõpetada teie juurdepääsu mõnele või kõigile Frontnode'i teenustele ja/või deaktiveerida või tühistada teie Frontnode'i konto ilma põhjuseta, teatades teile sellest kaks kuud ette. Te tunnistate, et meie otsus võtta teatud meetmeid, sealhulgas piirata juurdepääsu, peatada või sulgeda teie Frontnode'i konto, võib põhineda konfidentsiaalsetel kriteeriumidel, mis on olulised meie riskijuhtimise ja turvaprotokollide jaoks. Te nõustute, et me ei ole kohustatud teile oma riskijuhtimise ja turvamenetluste üksikasju avalikustama.

Käesoleva lepingu lõpetamisel, välja arvatud juhul, kui see on keelatud kohaldatava seadusega või mis tahes kohtu või muu korraldusega, mis on Frontnode'ile mis tahes jurisdiktsioonis kohaldatav, võite te:

 • Müüa või edastada digitaalset valuutat ja/või oma digitaalseid rahakotte üheksakümne (90) päeva jooksul pärast seda.

Kui me peatame või sulgeme teie konto või lõpetame teie Frontnode'i teenuste kasutamise mis tahes põhjusel, jätame endale õiguse nõuda teilt punktis 2.2 ("Isikusamasuse kontrollimine") kirjeldatud protseduuride läbimist, enne kui lubame teil digitaalset valuutat üle kanda või välja võtta.

Te võite oma Frontnode'i konto igal ajal tühistada, tühistades kõik saldod ja meie tühistamise lehel. Teie Frontnode'i konto tühistamise eest ei nõuta teilt tasu, kuigi te peate tasuma meile võlgnetavad summad. Te volitate meid tühistamise ajal tühistama või peatama kõik pooleliolevad tehingud.

8. Vastutus

8.1. Frontnode'i vabastamine. Kui teil tekib vaidlus ühe või mitme Frontnode'i teenuse kasutajaga, nõustute, et ei meie ega meie tütarettevõtjad või teenusepakkujad ega meie vastavad ametnikud, direktorid, esindajad, ühisettevõtjad, töötajad ja esindajad ei vastuta mis tahes nõuete, nõudmiste ja kahjude (tegelike ja kaudsete) eest, mis tulenevad sellistest vaidlustest või on nendega kuidagi seotud.

8.2. Hüvitamine. Te nõustute hüvitama meile, meie sidusettevõtetele ja teenusepakkujatele ning kõigile meie või nende vastavatele ametnikele, juhtidele, esindajatele, töötajatele ja esindajatele kõik kulud (sealhulgas advokaaditasud ja mis tahes trahvid, tasud või karistused, mis on mõistlikult tekkinud seoses mis tahes nõuete esitamisega), nõudmised või kahjud, mis tulenevad või on seotud käesoleva lepingu rikkumisega ja/või selle jõustamisega meie poolt (sealhulgas, kuid mitte ainult, meie käitumispoliitika või meie Keelatud kasutamise, Keelatud äritegevuse ja tingimusliku kasutamise poliitika rikkumisega) või mis tahes seaduse, eeskirja või määruse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisega teie poolt.

8.3. Vastutuse piirangud. Me vastutame teie ees ainult sellise kahju eest, mis on otseselt ja mõistlikult prognoositav käesoleva lepingu rikkumisega, ning meie vastutus on sellistel asjaoludel piiratud, nagu on sätestatud käesoleva jaotise ülejäänud osas.

(Kahtluste vältimiseks hõlmab mõiste "kahju" nii osalist kahju või väärtuse vähenemist kui ka täielikku või täielikku kaotust).

8.3. A. Vastutuse ülempiir. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta meie, meie tütarettevõtjad ega teenusepakkujad ega meie või nende vastavad ametnikud, direktorid, agendid, töötajad või esindajad suurema summa eest kui teie rahakotis oleva digitaalse valuuta ja teie digitaalse valuuta rahakoti koguväärtus mis tahes ajahetkel. Kui me kaalume konkreetse tehinguga seotud konkreetset nõuet, piirdub see summa vaidlusaluse tehingu summaga.

8.3. B. Kahju piiramine. Lisaks eespool punktis 8.3.A ("Vastutuse ülempiir") sätestatud vastutuse ülempiirile ei vastuta me, meie sidusettevõtjad või teenusepakkujad ega meie või nende vastavad ametnikud, direktorid, esindajad, töötajad või esindajad mingil juhul mis tahes järgmist liiki kahjude eest, mis tulenevad käesolevast lepingust või sellega seoses või muul viisil:

 • mis tahes saamata jäänud kasum või oodatava tulu või kasumi, sealhulgas oodatava kauplemiskasumi ja/või tegeliku või oletatava kauplemiskahju, isegi kui meid on sellest teavitatud või kui me teadsime või oleksime pidanud teadma selle võimalikkusest, või kui me oleksime pidanud teadma selle võimalikkusest. See tähendab, ainult näitena (ja piiramata eelneva lause ulatust), et kui te väidate, et me ei suutnud ostu- või müügitehingut nõuetekohaselt töödelda, on teie kahju piiratud mitte rohkem kui toetatud digitaalse valuuta koguväärtus, mis on tehingu puhul kõne all, ja et te ei saa hüvitada "kaotatud" oodatavat kauplemiskasumit või tegelikku kauplemiskahju, mis on tekkinud ostu või müügi ebaõnnestumise tagajärjel.
 • maine või firmaväärtuse kaotamine või kahjustamine; äritegevuse või võimaluste, klientide või lepingute kaotamine; üldkulude, juhtimis- või muu personali aja kaotamine või raiskamine; või muu tulude või tegeliku või eeldatava säästu kaotamine, isegi kui meid on sellest teavitatud või me teadsime või oleksime pidanud teadma selle võimalikkusest või oleksime pidanud teadma sellest;
 • mis tahes riistvara, tarkvara või andmete kasutamise kaotus ja/või andmete kahjustumine; sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes kahju või kahju, mis tuleneb või on seotud digitaalse valuuta hinnaandmete ebatäpsuse, defekti või puudusega; mis tahes viga või viivitus selliste andmete edastamisel; ja/või mis tahes katkestus sellistes andmetes;
 • mis tahes kahju, mis ei tulene otseselt meie poolt käesoleva lepingu rikkumisest, ja/või
 • mis tahes kahju, mis ületab seda, mis on põhjustatud otseselt meie poolt käesoleva lepingu rikkumise tagajärjel (olenemata sellest, kas te suudate sellist kahju tõestada või mitte).

8.3. C. Kohaldatav õigus. Käesolevas punktis 8.3 sätestatud vastutuse piiramine sõltub kõigist kohustustest, mis meil on kohaldatava seaduse ja regulatsiooni alusel, sealhulgas meie kohustusest rakendada mõistlikku hoolt ja oskust Frontnode'i teenuste osutamisel. Käesolev leping ei piira meie vastutust, mis tuleneb meie pettusest või petturlikust väärkajastamisest, raskest hooletusest, tahtlikust väärkäitumisest, meie või meie alltöövõtja hooletusest tulenevast surmast või isikukahjustusest.

8.4. Garantiid puuduvad. Frontnode'i teenuseid osutatakse "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguse selgesõnalise või kaudse tagatise või garantiita, mis on kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud: eriti loobume igasugusest kaudsest garantiist, mis puudutab omandiõigust, kaubeldavust, sobivust teatud otstarbeks ja/või mitte-õigusrikkumist. Me ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid selle kohta, et juurdepääs Frontnode'i veebisaidile, Frontnode'i teenustele või seal sisalduvatele materjalidele on pidev, katkematu, õigeaegne või vigadeta.

Me ei anna mingeid kinnitusi Frontnode'i veebisaidil kättesaadavate ajalooliste digitaalvaluuta hinnaandmete täpsuse või täielikkuse kohta. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et tagada pangakontode, krediitkaartide ja tšekkide väljastamise elektrooniliste debiteerimise ja krediteerimise taotluste õigeaegne töötlemine, kuid me ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid töötlemise lõpuleviimiseks vajaliku aja kohta, mis sõltub paljudest meie kontrolli alt väljapoole jäävatest teguritest.

8.5. Teie arvuti ja seadmete ohutus ja turvalisus. Frontnode ei vastuta mis tahes kahju või katkestuste eest, mida põhjustavad arvutiviirused, nuhkvara, scareware, trooja hobused, ussid või muu pahavara, mis võivad mõjutada teie arvutit või muid seadmeid, või mis tahes andmepüügi-, võltsimis- või muu rünnaku eest. Soovitame regulaarselt kasutada usaldusväärset ja kergesti kättesaadavat viirusetõrje- ja ennetustarkvara. Samuti peaksite olema teadlik, et SMS- ja e-posti teenused on tundlikud võltsimis- ja andmepüügirünnakute suhtes, ning peaksite olema ettevaatlik, kui vaatate läbi sõnumeid, mis väidetavalt pärinevad meilt. Frontnode'i klienditugi ei küsi kunagi ekraani jagamist ega püüa muul viisil teie arvutile või kontole ligi pääseda; samuti ei küsi me teie kahefaktorilise autentimise koode. Kui teil on ebakindlus mis tahes teatise või teate autentsuse suhtes, logige alati Frontnode'i konto kaudu Frontnode'i veebisaidi kaudu sisse, et vaadata üle kõik tehingud või nõutavad toimingud.

8.6. Vastutus rikkumise eest puudub. Me ei vastuta lepingu rikkumise eest, kui rikkumine on tingitud ebatavalistest ja ettenägematutest asjaoludest, mis ei ole meie kontrolli all ja mille tagajärjed oleksid olnud vältimatud vaatamata kõigile vastupidistele mõjudele, samuti ei vastuta me, kui rikkumine on tingitud kohustuslike õigusnormide kohaldamisest.

9. Klientide tagasiside, päringud, kaebused ja vaidluste lahendamine

9.1. Võtke ühendust Frontnode'iga. Kui teil on tagasisidet, küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust meie klienditoe veebilehe kaudu või kirjutage meile Frontnode'i klienditoe aadressil.

Kui võtate meiega ühendust, esitage palun oma nimi, aadress ja mis tahes muu teave, mida vajame teie, teie Frontnode'i konto ja tehingu, mille kohta teil on tagasisidet, küsimusi või kaebusi, tuvastamiseks.

Meie lahtiolekuaeg on 24/7, kuid mehitatud tugi on tööpäeviti kell 09-16.

9.2. Kaebused. Kaebuse korral esitage palun oma kaebuse põhjus, kuidas soovite, et me kaebuse lahendaksime, ja mis tahes muu teave, mida peate asjakohaseks. Me kinnitame teie kaebuse kättesaamist, kui võtate meiega ühendust meie klienditoe veebilehe kaudu. Kliendikaebuste eest vastutav ametnik ("ametnik") vaatab teie kaebuse läbi. Ametnik vaatab teie kaebuse läbi ilma eelarvamusteta, tuginedes teie esitatud teabele ja Frontnode'i poolt esitatud teabele. 15 tööpäeva jooksul alates teie kaebuse kättesaamisest käsitleb ametnik kõiki teie kaebuses tõstatatud küsimusi, saates teile e-kirja ("lahendusteatis"), milles ametnik teeb järgmist: (i) teeb ettepaneku lahendada teie kaebus teie soovitud viisil; (ii) teeb otsuse, millega lükkab teie kaebuse tagasi ja esitab tagasilükkamise põhjused; või (iii) teeb ettepaneku lahendada teie kaebus alternatiivse lahenduse abil. Erandjuhtudel, kui ametnik ei saa teie kaebusele vastata 15 tööpäeva jooksul Frontnode'ist sõltumatutel põhjustel, saadab ametnik teile ootel vastuse, milles märgib kaebusele vastamise hilinemise põhjused ja täpsustab tähtaja, mille jooksul ametnik vastab teie kaebusele (mis ei ole hilisem kui 35 tööpäeva alates teie kaebuse kättesaamisest).

9.3. Pakkumised. Iga teile tehtud lahenduse pakkumine muutub meile siduvaks ainult siis, kui te selle vastu võtate. Lahenduse pakkumine ei tähenda meiepoolset tunnistust mis tahes rikkumisest või vastutusest seoses kaebuse esemega.

10. Andmekaitse

10.1. Isikuandmed. Te tunnistate, et me võime seoses käesoleva lepingu või Frontnode'i teenustega töödelda teie isikuandmeid (kui te olete üksikisik) ning isikuandmeid, mida te olete meile esitanud või tulevikus esitate seoses oma töötajate ja teiste seotud või muude isikutega. Sellest tulenevalt kinnitate ja garanteerite, et

 • teie poolt meile avaldatud mis tahes isikuandmed, mis on seotud teiste isikute kui teie endaga, olid või on kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitse- ja eraelu puutumatust käsitlevate seadustega ning et need andmed on avaldamise ajal täpsed, ajakohased ja asjakohased;
 • enne selliste isikuandmete edastamist meile olete lugenud ja mõistnud meie privaatsuspoliitikat ning, kui tegemist on isikuandmetega, mis ei ole seotud teie endaga, olete (või olete edastamise ajal esitanud) sellele isikule koopia sellest privaatsuspoliitikast (mida aeg-ajalt muudetakse); ja
 • kui me edastame teile aeg-ajalt privaatsuspoliitika asendusversiooni, loete te selle teate viivitamata läbi ja edastate selle koopia kõigile isikutele, kelle isikuandmeid olete meile edastanud.

11. Üldtingimused

11.1. Piiratud litsents. Me anname teile piiratud, mitte-eksklusiivse, mitte-ülekantava litsentsi, vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, et pääseda ligi ja kasutada Frontnode'i saiti ja sellega seotud sisu, materjale, teavet (ühiselt "Sisu") ainult meie poolt aeg-ajalt lubatud heakskiidetud eesmärkidel. Frontnode'i veebisaidi või sisu mis tahes muu kasutamine on selgesõnaliselt keelatud ning kõik muud õigused, omandiõigused ja huvid Frontnode'i veebisaidi või sisu suhtes kuuluvad eranditult Frontnode'ile ja selle litsentsiandjatele. Te nõustute, et ei tohi kopeerida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida, pöördprojekteerida, muuta, avaldada või osaleda sisu ülekandmises või müügis, luua sellest tuletatud teoseid ega muul viisil kasutada mis tahes sisu tervikuna või osaliselt. Kõik Frontnode'i teenustega seotud või Frontnode'i saidil kuvatavad logod on Frontnode'i või selle litsentsiandjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Te ei tohi neid kopeerida, jäljendada ega kasutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11.2. Veebisaidi täpsus. Kuigi me püüame Frontnode'i veebisaidil pakkuda täpset ja õigeaegset teavet, ei pruugi Frontnode'i veebisait (sealhulgas, kuid mitte ainult, sisu) alati olla täiesti täpne, täielik või ajakohane ning võib sisaldada ka tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Püüdes jätkuvalt pakkuda teile võimalikult täielikku ja täpset teavet, võib teavet, kuivõrd see on kohaldatava seadusega lubatud, aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta või ajakohastada, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavet meie põhimõtete, toodete ja teenuste kohta. Sellest tulenevalt peaksite enne sellele tuginemist kogu teavet kontrollima ning kõik otsused, mis põhinevad Frontnode'i veebisaidil sisalduval teabel, on teie ainuvastutus ja me ei vastuta selliste otsuste eest. Lingid kolmandate osapoolte materjalidele (sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehtedele) võivad olla esitatud mugavuse huvides, kuid neid ei kontrolli me. Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta mis tahes aspektist teabe, sisu või teenuste eest, mis sisalduvad mis tahes kolmanda osapoole materjalides või mis tahes kolmanda osapoole veebisaitidel, millele on juurdepääs või mis on seotud Frontnode'i veebisaidiga.

11.3. Kolmandate isikute rakendused. Frontnode'i teenustele juurdepääsuks peavad kasutajad esitama e-posti aadressi ja looma salasõna. Frontnode pakub teise teguri autentimist kasutaja mobiilseadme kaudu (lühisõnumiteenus, SMS, või toetatud ajapõhine ühekordne parool, TOTP, rakendus). Teise faktori autentimise võimaldamiseks SMSi kaudu on vaja kontrollitud telefoninumbrit. Kasutajad vastutavad selle eest, et elektroonilisi seadmeid, mille kaudu Frontnode'i teenustele ligi pääseb, hoitakse turvaliselt ning et kõik Frontnode'i teenustele juurdepääsuks kasutatavad turvaandmed on piisavalt kaitstud ja kontrollitud. See hõlmab kõigi mõistlike meetmete võtmist, et vältida nimetatud elektrooniliste seadmete kadumist, vargust või väärkasutamist ning tagada, et nimetatud elektroonilised seadmed on kaitstud parooliga. Isiklike elektrooniliste seadmete või turvaandmete kadumise või rikkumise tagajärjeks võib olla kasutaja Frontnode'i kontole kolmandate isikute volitamata juurdepääs ja teie rahakotis oleva digitaalse valuuta kadumine või vargus ning sellega seotud kontode, sealhulgas seotud pangakonto(de) ja krediit-/ deebetkaardi(de) väärkasutamine. Kasutajad peavad turvaandmeid alati turvaliselt hoidma. Näiteks paroole ja TOTP-autentimise seemneid tuleb kaitsta ning neid ei tohi jagada ega teistele nähtavaks teha. Frontnode soovitab tungivalt kasutada parooli ja teise teguriga kaitstud paroolihaldureid, et kaitsta sisselogimise andmeid ja isiklikke identifitseerimisnumbreid, PIN-koode ja/või biomeetrilisi autentimisfunktsioone, et kaitsta teist tegurit genereerivaid mobiilseadmeid.

11.4. Keelatud ja tingimuslik kasutamine. Seoses Frontnode'i teenuste kasutamisega ning teie suhtlemisega teiste kasutajate ja kolmandate isikutega nõustute järgima Frontnode'i keelatud kasutamise, keelatud äritegevuse ja tingimusliku kasutamise poliitikat.

11.5. Ekspordikontroll ja sanktsioonid. Teie poolt Frontnode'i teenuste ja Frontnode'i veebisaidi kasutamise suhtes kohaldatakse rahvusvahelist ekspordikontrolli ja majandussanktsioonide nõudeid. Saates, saates, ostes, müües, kaubeldes või säilitades digitaalset valuutat Frontnode'i veebisaidi või Frontnode'i teenuste kaudu, nõustute, et järgite neid nõudeid.

11.6. Muudatused. Me teavitame teid kõigist Frontnode'i teenustega seotud lepingu muudatustest vähemalt kaks kuud ette e-posti teel. Sellisel juhul loetakse, et olete muudatusega nõustunud, kui te ei teata meile enne muudatuse jõustumise kuupäeva teisiti ja jätkate Teenuste kasutamist. Kui te muudatusega ei nõustu, lõpeb leping kahekuulise etteteatamisaja lõppedes. Te võite ka lepingu viivitamata ja tasuta lõpetada mis tahes ajal enne kahekuulise etteteatamisaja lõppu. Me võime teha kõik muud lepingu muudatused, avaldades muudetud lepingu Frontnode'i veebisaidil või saates selle teile e-posti teel, märkides, millal muudetud leping jõustub. Kuigi me püüame teid võimaluse korral ette teatada, võime seaduslikel juhtudel märkida, et muudetud leping jõustub kohe, ja kui te ei nõustu sellise muudatusega, peate sulgema oma Frontnode'i konto ja lõpetama Frontnode'i teenuste kasutamise.

Lepingu kõige ajakohasema versiooni koopiad on alati kättesaadavad Frontnode'i veebisaidil ja need saadetakse teile teie taotlusel e-posti teel.

11.7. Lepinguosaliste suhted. Mitte midagi käesolevas lepingus ei loeta ega ole mõeldud selleks, et teid või Frontnode'i käsitletaks teise osapoole esindajana.

11.8. Teiste privaatsus; turundus. Kui te saate Frontnode'i teenuste kaudu teavet teise kasutaja kohta, peate te hoidma seda teavet konfidentsiaalsena ja kasutama seda ainult seoses Frontnode'i teenustega. Te ei tohi avaldada ega levitada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele ega kasutada neid andmeid, välja arvatud juhul, kui see on mõistlikult vajalik tehingu sooritamiseks ja muudeks sellega seotud funktsioonideks, nagu tugi, kooskõlastamine ja raamatupidamine, välja arvatud juhul, kui te saate selleks kasutaja selgesõnalise nõusoleku. Te ei tohi saata kasutajale Frontnode'i teenuste kaudu soovimatuid e-kirju.

11.9. Salasõnade turvalisus. Frontnode'i teenustele juurdepääsuks tuleb teil luua või teile anda turvaandmed, sealhulgas kasutajanimi ja parool. Te vastutate selle eest, et elektrooniline seade, mille kaudu te Frontnode'i teenustele juurde pääsete, oleks turvaline ning et te säilitaksite kõigi Frontnode'i teenustele juurdepääsuks kasutatavate turvaandmete piisava turvalisuse ja kontrolli. See hõlmab kõigi mõistlike meetmete võtmist, et vältida sellise elektroonilise seadme kadumist, vargust või väärkasutust ning tagada, et selline elektrooniline seade on krüpteeritud ja parooliga kaitstud. Teie elektroonilise seadme või turvaandmete kadumine või rikkumine võib põhjustada kolmandate isikute volitamata juurdepääsu teie Frontnode'i kontole ning teie Frontnode'i rahakotis hoitava digitaalse valuuta ja kõigi sellega seotud kontode, sealhulgas teie seotud pangakonto(de) ja krediitkaardi(de) kadumise või varguse. Te peate oma turvaandmeid alati turvaliselt hoidma. Näiteks ei tohi te neid üles kirjutada ega muul viisil teistele nähtavaks teha.

11.10. Turvalisuse rikkumine. Kui te kahtlustate, et teie Frontnode'i kontot või teie turvaandmeid on rikutud või kui te saate teada pettusest või pettusekatsest või muust teid ja/või Frontnode'i mõjutavast turvaintsidendist (sealhulgas küberturvarünnakust) (koos "turvarikkumine"), peate teavitama Frontnode'i klienditoetust niipea kui võimalik ja jätkama täpse ja ajakohase teabe esitamist turvarikkumise kestel. Te peate võtma kõik meetmed, mida me mõistlikult nõuame, et vähendada, hallata või teatada mis tahes turvarikkumist. Turvalisuse rikkumisest viivitamatult teatamata jätmist võidakse arvesse võtta, kui me otsustame, milline on asja asjakohane lahendus.

11.11. Kontaktandmed. Te olete kohustatud hoidma oma e-posti aadressi ja telefoninumbri oma kontoprofiilis ajakohasena, et saada teateid või hoiatusi, mida me võime teile saata (sealhulgas teateid või hoiatusi tegeliku või oletatava turvarikkumise kohta).

11.12. Maksud. Teie kohustus on kindlaks teha, kas ja millises ulatuses kohaldatakse Frontnode'i teenuste kaudu tehtavate tehingute suhtes mingeid makse, ning pidada kinni, koguda, teatada ja edastada õiged maksusummad asjakohastele maksuametitele. Teie tehingute ajalugu on kättesaadav teie Frontnode'i konto kaudu.

11.13. Nõudmata vara. Kui meil on digitaalne valuuta ja me ei saa teiega ühendust ega ole 3 aasta jooksul andmeid teie Frontnode'i teenuste kasutamise kohta, võib kohaldatav seadus nõuda, et teataksime digitaalsest valuutast kui nõudmata varast teatud jurisdiktsioonides asuvatele ametiasutustele. Me püüame teid leida oma andmetes näidatud aadressil, kuid kui meil ei õnnestu seda teha, võib meil olla kohustus anda selline digitaalne raha teatud jurisdiktsioonides ametivõimudele kui tagaotsitav vara. Me jätame endale õiguse maha arvata sellisest nõudmata rahasummast lõivu või muid halduskulusid, mis on piiratud kuni 500 euroga, vastavalt kehtivatele seadustele.

11.14. Kogu leping. Käesolev Leping (sealhulgas käesolevasse lepingusse viidatud dokumendid) moodustavad kogu teie ja Frontnode'i vahelise lepingu.

11.15. Tõlgendus. Käesoleva lepingu jaotiste pealkirjad on esitatud üksnes otstarbekuse huvides ja need ei reguleeri käesoleva lepingu ühegi sätte tähendust ega tõlgendamist.

11.16. Ülekanne. Käesolev leping on teie isiklik ja te ei saa oma õigusi, litsentse, huve ja/või kohustusi kellelegi teisele üle anda ega loovutada. Me võime oma õigused, litsentsid, huvid ja/või kohustused igal ajal üle anda või loovutada, sealhulgas ühinemise, omandamise või muu Frontnode'i puudutava ettevõtte ümberkorraldamise käigus, tingimusel, et see üleandmine või loovutamine ei mõjuta oluliselt teie saadud Frontnode'i teenuste kvaliteeti.

11.17. Kehtetuks tunnistamine. Kui käesoleva lepingu mis tahes säte tunnistatakse kohaldatava õiguse alusel kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust.

11.18. Meie õiguste jõustamine. Me ei pruugi alati oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi rangelt maksma panna. Kui me seda teeme, on see vaid ajutine meede ja me võime oma õigusi igal ajal uuesti rangelt maksma panna.

11.19. Keel. Käesolev leping ja igasugune teave või teated, mida teie või meie peame esitama, peavad olema inglise keeles. Käesoleva lepingu või muude dokumentide mis tahes tõlge on esitatud ainult teie mugavuse huvides. Vastuolu korral on käesoleva lepingu või muude dokumentide ingliskeelne versioon ülimuslik.

11.20. Ellujäämine. Kõik käesoleva lepingu sätted, mis oma olemuselt ulatuvad üle käesoleva lepingu lõppemise või lõpetamise, sealhulgas, kuid mitte ainult, osad, mis käsitlevad peatamist või lõpetamist, Frontnode'i konto tühistamist, Frontnode'ile võlgnetavaid summasid, Frontnode'i veebisaidi üldist kasutamist, vaidlusi Frontnode'iga ja üldisi sätteid, jäävad siduvaks ja toimivad ka pärast käesoleva lepingu lõppemist või lõppemist.

11.21. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon. Veebisaiti haldab Quickbyte Global/Frontnode, reg. nr. 14746140. Käesolevat lepingut reguleerib Eesti õigus ja Eesti kohtute jurisdiktsioon.

Lisad

LIIDE 1: KEELATUD KASUTUS, KEELATUD ETTEVÕTTED JA TINGIMUSLIK KASUTAMINE

Keelatud kasutamine

Te ei tohi kasutada oma Frontnode'i kontot järgmistes tegevuste kategooriates ("Keelatud kasutused"). Allpool loetletud konkreetsed kasutusviisid on representatiivsed, kuid mitte ammendavad. Frontnode'i konto avamisega kinnitate, et te ei kasuta oma kontot ühelgi järgmistest tegevustest:

 • Ebaseaduslik tegevus: Tegevus, mis rikuks või aitaks rikkuda mis tahes seadust, määrust, määrust või määrust, sanktsiooniprogramme, mida rakendatakse riikides, kus Frontnode tegutseb, või mis hõlmaks tulu mis tahes ebaseaduslikust tegevusest; avaldada, levitada või levitada mis tahes ebaseaduslikku materjali või teavet.
 • Kuritarvituslik tegevus: Tegevused, mis põhjustavad meie infrastruktuurile põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suurt koormust või kahjustavad, sekkuvad või omastavad mis tahes süsteemi, andmeid või teavet; edastada või laadida Frontnode'i veebisaidile materjale, mis sisaldavad viiruseid, trooja hobuseid, ussid või muid kahjulikke või kahjulikke programme; püüda saada loata juurdepääsu Frontnode'i veebisaidile, teistele Frontnode'i kontodele, Frontnode'i veebisaidiga ühendatud arvutisüsteemidele või võrkudele paroolikaevamise või muude vahendite abil; kasutada teise isiku Frontnode'i konto andmeid Frontnode'i veebisaidile juurdepääsuks või selle kasutamiseks, välja arvatud konkreetsete kaupmeeste ja/või rakenduste puhul, mis on kasutaja poolt konkreetselt lubatud juurdepääsuks kasutaja Frontnode'i kontole ja teabele; või anda oma kontole juurdepääs või õigused oma kontole üle kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see toimub seaduse alusel või Frontnode'i selgesõnalisel loal.
 • Teiste kasutajate kuritarvitamine: Takistada teise isiku või üksuse juurdepääsu Frontnode'i teenustele või nende kasutamist; laimata, kuritarvitada, väljapressida, ahistada, jälitada, ähvardada või muul viisil rikkuda või rikkuda teiste isikute seaduslikke õigusi (näiteks, kuid mitte ainult, õigust eraelu puutumatusele, avalikustamisele ja intellektuaalomandile); õhutada, ähvardada, hõlbustada, edendada või julgustada vihkamist, rassilist sallimatust või vägivaldseid tegusid teiste isikute vastu; koguda või muul viisil koguda Frontnode'i saidilt teavet teiste isikute kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult e-posti aadressid, ilma nõuetekohase nõusolekuta.
 • Pettus: Tegevus, mille eesmärk on petta Frontnode'i, Frontnode'i kasutajaid või teisi isikuid; vale, ebatäpse või eksitava teabe esitamine Frontnode'ile.

Keelatud ettevõtted

Lisaks eespool kirjeldatud Keelatud kasutustele on Frontnode'i teenustest keelatud järgmised ettevõtete, äritavade ja müügiobjektide kategooriad ("Keelatud ettevõtted"). Enamik Keelatud äritegevuse kategooriaid on kehtestatud kaardivõrgu eeskirjadega või meie pangateenuste pakkujate või töötlejate nõuetega. Allpool loetletud konkreetsed kasutusviisid on representatiivsed, kuid mitte ammendavad. Kui te ei ole kindel, kas teie Frontnode'i teenuste kasutamine hõlmab keelatud äritegevust või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas need nõuded teie suhtes kehtivad, võtke ühendust meie kontaktlehe või abikeskuse kaudu.

Frontnode'i konto avamisega kinnitate, et te ei kasuta Frontnode'i teenuseid seoses järgmiste ettevõtete, tegevuste, tavade või esemetega

 • Litsentsita investeerimis- ja krediiditeenused: Väärtpaberitega tegelevad maaklerid; hüpoteeginõustamine või võlgade vähendamise teenused; krediidinõustamine või -parandamine; kinnisvaravõimalused; investeerimisskeemid.
 • Piiratud finantsteenused: Tšekkide lunastamine, kautsjonid; inkassofirmad.
 • Intellektuaalomandi või omandiõiguste rikkumine: Võltsitud muusika, filmide, tarkvara või muude litsentseeritud materjalide müük, levitamine või juurdepääs neile ilma õiguste omaniku vastava loata.
 • Võltsitud või volitamata kaubad: Kaubamärkide või disainerite toodete või teenuste omavoliline müük või edasimüük; ebaseaduslikult imporditud või eksporditud või varastatud kaupade või teenuste müük.
 • Reguleeritud tooted ja teenused: Marihuaana müügipunktid ja nendega seotud ettevõtted; tubaka, e-sigarettide ja e-vedeliku müük; online retseptide või farmaatsiateenused; vanusepiiranguga kaubad või teenused; relvad ja laskemoona; püssirohi ja muud lõhkeained; ilutulestik ja sellega seotud kaubad; mürgised, tuleohtlikud ja radioaktiivsed materjalid.
 • Narkootikumid ja narkootikumide tarvikud: Narkootikumide, kontrollitavate ainete ja uimastite valmistamiseks või kasutamiseks mõeldud varustuse, näiteks bongide, aurustite ja vesipiipude müük.
 • Pseudofarmatseutilised ravimid: Ravimid ja muud tooted, mis esitavad tervisealaseid väiteid, mida kohalik ja/või riiklik reguleeriv asutus ei ole heaks kiitnud või kontrollinud.
 • Ebaseaduslikke uimasteid jäljendavad ained: Sellise legaalse aine müük, mis avaldab sama mõju kui ebaseaduslik uimasti (nt salvia, kratom).
 • Ebaseaduslik täiskasvanutele mõeldud sisu ja teenused: Pornograafia ja muud rõvedad materjalid (sealhulgas kirjandus, kujutised ja muu meedia); veebisaidid, mis pakuvad mis tahes seksuaalset teenust, nagu prostitutsioon, saatjad, tasuline vaatamine, täiskasvanutele mõeldud live-chat.
 • Ebaseaduslikud või litsentseerimata hasartmängu- ja hasartmänguteenused: veebisaidid, mis pakuvad selliseid hasartmängu- ja/või hasartmänguteenuseid. Peate järgima oma koduriigis kehtivaid õigusakte. Näiteks ei tohi Norra kasutajad kasutada Frontnode'i teenuseid online-kasiinode ja spordikihlvedude maksete tegemiseks.
 • Mitmetasandiline turundus: Püramiidskeemid, võrkturundus ja soovitusturundusprogrammid.
 • Ebaausad, röövellikud või petlikud tavad: Investeerimisvõimalused või muud teenused, mis lubavad suurt kasu; teenuse müük või edasimüük ilma ostjale lisakasuta; valitsuse pakkumiste edasimüük ilma loa või lisaväärtuseta; saite, mida me oma äranägemise järgi peame tarbijate suhtes ebaõiglaseks, petlikuks või röövellikuks.
 • Kõrge riskiga ettevõtted: kõik ettevõtted, mis meie arvates kujutavad endast suurt finantsriski, juriidilist vastutust või rikuvad kaardivõrgu või panga põhimõtteid.

Tingimuslik kasutamine

Enne Frontnode'i teenuste kasutamist järgmistes äri- ja/või kasutuskategooriates ("Tingimuslikud kasutused") tuleb saada Frontnode'i kirjalik nõusolek ja heakskiit. Nõusolekut võib taotleda, võttes meiega ühendust meie kontaktlehel. Frontnode võib nõuda, et nõustute täiendavate tingimustega, annate täiendavaid kinnitusi ja garantiisid, täidate täiustatud sisseelamisprotseduurid ja tegutsete piirangute alusel, kui kasutate Frontnode'i teenuseid seoses mõne järgmise ettevõtte, tegevuse või tavaga:

 • Rahateenused: Raha edastajad, digitaalse valuuta edastajad; valuuta või digitaalse valuuta vahetajad või vahendajad; kinkekaardid; ettemakstud kaardid; mängusisese valuuta müük, välja arvatud juhul, kui kaupmees on virtuaalmaailma operaator; tegutsemine maksevahendajana või agregaatorina või mis tahes muude Frontnode'i teenuste edasimüük.
 • Heategevusorganisatsioonid: Annetuste vastuvõtmine mittetulundusühingutele.
 • Religioossed/spirituaalsed organisatsioonid: Tulundusliku religioosse või vaimse organisatsiooni tegevus.

LIIDE: KONTROLLIMENETLUSED JA PIIRNORMID

Frontnode kasutab mitmetasandilisi süsteeme ja menetlusi teie kohta andmete kogumiseks ja kontrollimiseks, et kaitsta Frontnode'i ja kogukonda petturlike kasutajate eest ning hoida asjakohast arvestust Frontnode'i klientide kohta. Teie juurdepääs ühele või mitmele Frontnode'i teenusele ja piirangud, sealhulgas igapäevased või iganädalased konverteerimislimiidid, väljavõtete ja kauplemise piirangud, kohese ostu piirangud, valuutakoti ülekandmise piirangud ja seotud makseviisiga tehtavate tehingute piirangud võivad põhineda teie poolt Frontnode'ile esitatud isikuandmetel ja/või isikut tõendavatel andmetel.

Frontnode võib nõuda, et te esitaksite või kinnitaksite lisateavet või ootaksite teatud aja pärast tehingu lõpetamist, enne kui lubate teil kasutada Frontnode'i teenuseid ja/või enne kui lubate teil teha tehinguid, mis ületavad teatud mahu piire. Te saate oma isikusamasuse kontrollimise tasemega seotud mahupiirangud kindlaks teha, külastades oma konto lehekülge.

Käesolev poliitika kirjeldab, kuidas Frontnode edastab teile elektrooniliselt teavet. Me võime seda poliitikat igal ajal muuta, esitades selle muudetud versiooni meie veebisaidil. Muudetud versioon jõustub selle avaldamise ajal. Me teavitame teid eelnevalt kõigist olulistest muudatustest meie veebisaidi kaudu.

Elektrooniline teabevahetuse kättetoimetamine

Te nõustute ja annate nõusoleku saada elektrooniliselt kõik teated, lepingud, dokumendid, teated ja avalikustamised (ühiselt "Teated"), mida me edastame seoses teie Frontnode'i kontoga ja Frontnode'i teenuste kasutamisega. Teated hõlmavad järgmist:

 • kasutustingimused ja poliitikad, millega nõustute (nt Frontnode'i kasutustingimused ja privaatsuspoliitika), sealhulgas nende lepingute või poliitikate uuendused;
 • Konto andmed, ajalugu, tehingu kviitungid, kinnitused ja mis tahes muu konto või tehingu teave;
 • õiguslikud, regulatiivsed ja maksualased avalikustamised või avaldused, mida me võime olla kohustatud teile kättesaadavaks tegema; ja
 • Vastused teie kontoga seotud pretensioonidele või klienditoe päringutele.

Me edastame need teated teile, postitades need Frontnode'i veebisaidile, saates need teile e-posti teel teie Frontnode'i profiilis märgitud esmasele e-posti aadressile, suheldes teiega kiirsuhtluse kaudu ja/või muu elektroonilise side, näiteks tekstisõnumi või mobiilse push-teavituse kaudu.

Nõuded riistvarale ja tarkvarale

Elektroonilisele teabevahetusele juurdepääsuks ja selle säilitamiseks on vaja järgmist arvutiriistvara ja -tarkvara:

 • Interneti-ühendusega seade
 • Praegune veebilehitseja, mis sisaldab 128-bitist krüpteerimist.
 • Juurdepääs teie digitaalsele ID-lahendusele
 • kehtiv e-posti aadress (teie esmane e-posti aadress, mis on Frontnode'is registreeritud); ja
 • Piisav salvestusruum eelmiste teatiste salvestamiseks või paigaldatud printer nende printimiseks.

Kuidas oma nõusolekut tagasi võtta

Te võite tühistada oma nõusoleku elektroonilise teabevahetuse saamiseks, võttes meiega ühendust meie kontaktlehe kaudu. Kui te ei anna või kui te võtate tagasi oma nõusoleku elektroonilise kommunikatsiooni saamiseks, jätab Frontnode endale õiguse sulgeda viivitamatult teie konto või nõuda teilt lisatasu paberkoopiate eest.

Teabe uuendamine

Teie kohustus on anda meile tõene, täpne ja täielik e-posti aadress ja kontaktandmed ning hoida need andmed ajakohastatuna. Te mõistate ja nõustute, et kui Frontnode saadab teile elektroonilise teatise, kuid te ei saa seda kätte, sest teie esmane e-posti aadress on vale, aegunud, teie teenusepakkuja on selle blokeerinud või te ei saa muul viisil elektroonilisi teateid kätte, loetakse, et Frontnode on teile teatise edastanud.

Saate oma andmeid uuendada, kui logite oma kontole sisse ja külastate seadistusi või võtate ühendust meie tugimeeskonnaga meie kontaktilehe kaudu.

Osta Bitcoini täna koos Frontnode kaudu

Hangi endale tasuta Bitcoini rahakott. Ostke hõlpsasti Bitcoini VISA või Mastercardiga ja kasutage Bitcoini kogu internetis.